Apnapunjabmedia
Looking For Groom

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਬੈਨੀਪਾਲ ਬੈਂਡ 6 ਲੜਕੀ ਲਈ ਵਰ ਚਾਹੀਏ।

ਉਮਰ -20 ਕੱਦ -5′-6″ 10+2 ਮੈਡੀਕਲ ,

 ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ : 98143-81439,94643-69160

Related posts

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਲਈ 10ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਾਲਾ ਵਰ ਚਾਹੀਏ।

admin

ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਬੇਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਟੀਜਨ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਔਜਲਾ ਲਾਇ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਏ

admin

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਲਈ 10ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਾਲਾ ਵਰ ਚਾਹੀਏ।

admin

Leave a Comment