Apnapunjabmedia
Looking For Groom

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਲਈ 10ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਾਲਾ ਵਰ ਚਾਹੀਏ।

27 ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਪਰਕ ਕੇਨ ਭਰਾ 26 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ………

94175-86337, 79864-47004…

Related posts

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਬੈਨੀਪਾਲ ਬੈਂਡ 6 ਲੜਕੀ ਲਈ ਵਰ ਚਾਹੀਏ।

admin

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲੜਕੀ M .SC Chemistry ,B.Ed ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਜਾ ਵਦੇਸ਼ੀ ਵਰ ਚਾਹੀਏ

admin

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੱਟ ਲੜਕੀ 1987 ,BSC (ਨਰਸਿੰਗ ) ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

admin

Leave a Comment